• Kontakt mig på +45 70 20 32 34 for mere information 

 • Knudslundvej 38, DK 2605 Brøndby, mail@kdconsulting.dk

 • Debitorstyring

 • Som virksomhed er det essentielt at sikre, at udeståender bliver betalt til rette tid og du vil desværre uundgåeligt opleve, at der vil være kunder som ikke betaler deres regninger.

  Jeg har erfaring i debitorstyring og kan derfor implementerer en rykkerprocedure i din virksomhed. En rykkeprocedure som jeg løbende vil følge op på – og dermed minimere dine dårlige betalere. Det sikre dig en god likviditet og et godt cashflow.

  Rykkerproceduren vil naturligvis blive aftalt i tæt dialog med dig. Jeg vil jo nødig træde forkert i forhold til virksomhedens kunder, så jeg sikrer altid forlods at vi er enige om rykkerproceduren.

   Endvidere samarbejder jeg med inkassobureauer og advokater, som varetager den videre sagsbehandling når rykkerproceduren overgår til inkasso, hvis du måtte ønske det.

  Jeg vil løbende give dig et øjebliksbillede af hvor meget og hvem du har som dårlig betalere – så du er orienteret om dine kunders betalingspligter. En vigtig viden – når nu kunden ringer og bestiller mere arbejde/materiale – så ved du om kunden er en god eller dårlig kunde.

  Ved at overlade debitorstyringen til mig, har du altid styr på hvilke af dine kunder, der mangler at betale, og samtidig slipper du for det ubehagelige med at kontakte kunderne og rykke for penge – det gør jeg. Det giver ikke alene din virksomhed en bedre likviditet, men reducerer også risikoen for tab, fordi du virksomhed hurtigere får konstaterer, hvilke kunder der er i risikogruppen.

  Mulighederne er mange – lad os finder en løsning sammen.

  Debitorstyring kan eksempelvis bestå af:

  • Fakturering
  • Udsendelse af kontoudtog
  • Afstemning til finans
  • Bogføring af debitorindbetalinger
  • Rentetilskrivning
  • Opfølgning på kunderne, herunder rykkerprocedure
  • Debitorstatistik
  • Saldolister m.v.

  Vidste du at:

  En række undersøgelser foretaget hos mindre og mellemstore virksomheder viser, at knap halvdelen af virksomhederne ”misligholder” egne styringsprocedurer. Årsagerne er mange; som eksempel kan nævnes manglende ledelsesmæssig fokus på debitorstyringen, prioriteringen af omsætningen frem for likviditet og indtjening, uddannelsesmæssige behov hos bogholderen, manglende tid osv.