• Kontakt mig på +45 70 20 32 34 for mere information 

 • Knudslundvej 38, DK 2605 Brøndby, mail@kdconsulting.dk

 • Regnskab

 • Regnskabet er dit styringsværktøj i virksomheden, men bruges også til at opfylde statens regler om regnskabspligt. Reglerne, for hvordan du skal udarbejde dit regnskab, afhænger af din virksomheds størrelse.

  Bogføring og regnskab

  Når du driver virksomhed, skal du lave et årsregnskab, der viser alle de økonomiske aktiviteter, dit firma har haft i løbet af et år. Du skal bogføre de økonomiske aktiviteter løbende (fakturaer, regninger, lønsedler, kontoudtog m.v.) og på den måde dokumentere årsregnskabet. Det kan også være en god idé at lave fx måneds- eller kvartalsregnskaber.

  Årsregnskabet skal være lavet sådan, at Skat kan se, hvordan du har beregnet overskuddet i virksomheden. Hvis du har en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentskab, beskattes overskuddet som personlig indkomst eller efter virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, hvis du har valgt en af ordningerne.

  Du skal også bruge din løbende bogføring eller måneds- eller kvartalsregnskaber til at beregne den salgs- og købsmoms, som du skal indberette til Skat. Hvis du har fået mere moms ind (salgsmoms), end du har betalt (købsmoms), skal differencen mellem de to beløb betales til Skat. I modsat fald får du udbetalt differencen.

  Hvem skal lave bogføring og regnskab?

  Du må gerne lave bogføring m.v. selv. Men da bogføring og regnskab kan være kompliceret, vælger mange selvstændige erhvervsdrivende dog at hente professionel hjælp udefra eksempelsvis en freelancebogholder der skal stå for bogføringen og udarbejde årsregnskabet.

  I hver fald i opstartsåret kan det være en god idé at have hjælp, hvis man ikke selv fagligt er "på hjemmebane" med regnskabsforhold.

  Det er her mine spidskompetencer kommer dig til hjælp.

  Jeg udarbejder et måned-, kvartals- eller årsregnskab for dig – afhængig af hvad dit behov er. Regnskabet afleveres – enten i form af blot en rapport fra regnskabsprogrammet eller i form af en mindre regnskabsanalyse, hvor jeg kan præsenterer dig for de fokusområder vi har klarlagt som interesse for dig.

  Det kunne være:

  • Hvordan går det med min virksomhed?
  • Er der områder, hvor jeg taber penge?
  • Passer overskuddet til investeringen?
  • Eller hvordan klarer mine konkurrenter sig?
  • Skal jeg udvikle og optimere min virksomhed?

  Ovenstående spørgsmål er nogen man ofte stiller sig selv, og det er faktisk muligt at få svar på dem ved at lave en analyse af de foregående kvartals/års regnskaber.

  Der er derfor vigtigt få afklaret hvilke ønsker og tanker du har om regnskabsaflæggelse. Der er ingen grund til at bruge penge på en mindre regnskabsanalyse – hvis du ikke er interesseret i det – så er en rapport måske tilstrækkelig. Omvendt kan det have sin fornuft at få en økonomisk indgangsvinkel til sin virksomhed, som alene fokuserer på det rentable i din butik.

  Hvis du vælger at have en revisor tilknyttet virksomheden vil jeg i forbindelse med årsafslutningen udarbejde en revisormappe, hvori jeg afstemmer dit regnskab. En mappe som gør at revisoren kan kontrollere og udføre sin revision og afslutte den revisionsmæssige del af regnskabet.